Friday, 21/02/2020 - 23:22|
Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo huyện Võ Nhai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Địa chỉ hòm thư cán bộ, chuyên viên và các trường mầm non, tiểu học, thcs, th&thcs, phổ thông dtbt thuộc phòng gd&đt huyện võ nhai

Emai Giáo dục Võ Nhai thời điểm 9/2014

ĐỊA CHỈ HÒM THƯ
CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN VÀ CÁC TRƯỜNG MN, TH, THCS
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VÕ NHAI

 

1. Cán bộ, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Võ Nhai: 

TT

Họ và tên

Địa chỉ hòm thư

Ghi chú

1

Phòng GD&ĐT

phonggdvonhai@thainguyen.edu.vn

 

2

Lê Định Tấn

tanld.phongvn@thainguyen.edu.vn

Trưởng phòng

3

Hà Mạnh Cương

cuonghm.phongvn@thainguyen.edu.vn

Phó TP

4

Nguyễn Thị Phượng

phuongnt.phongvn@thainguyen.edu.vn

Phó TP

5

Đỗ Thị Hương

huongdt.phongvn@thainguyen.edu.vn

TT CM THCS

6

Hoàng Thị Sinh

sinhht.phongvn@thainguyen.edu.vn

TT CM MN

7

Hà Thị Huệ

hueht.phongvn@thainguyen.edu.vn

Chuyên viên

8

Ma Thị Thời

thoimt.phongvn@thainguyen.edu.vn

Chuyên viên

9

Phạm Thị Kỳ

kypt.phongvn@thainguyen.edu.vn

Chuyên viên

10

Lý Mai Hưng

hunglm.phongvn@thainguyen.edu.vn

Chuyên viên

11

Nguyễn Thị Trang

trangnt.phongvn@thainguyen.edu.vn

Chuyên viên

12

Nguyễn Xuân Giao

giaonx.phongvn@thainguyen.edu.vn

Chuyên viên

13

Lý Thị Sen

senlt.phongvn@thainguyen.edu.vn

Chuyên viên

14

Đào Xuân Hiển

hiendx.phongvn@thainguyen.edu.vn

Cán bộ

15

Trần Văn Vân

vantv.phongvn@thainguyen.edu.vn

Cán bộ

16

Phạm Đình Sỹ

sypd.phongvn@thainguyen.edu.vn

Cán bộ 

2. Trường Mầm non: 

TT

Họ và tên

Địa chỉ hòm thư

Ghi chú

1

MN Bình Long

c0binhlong.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

2

MN Cúc Đường

c0cucduong.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

3

MN Dân Tiến 1

c0dantien1.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

4

MN Dân Tiến 2

c0dantien2.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

5

MN Đông Bo

c0dongbo.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

6

MN La Hiên

c0lahien.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

7

MN Lâu Thượng

c0lauthuong.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

8

MN Lịch Sơn

c0lichson.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

9

MN Liên Cơ

c0lienco.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

10

MN Liên Minh

c0lienminh.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

11

MN Nghinh Tường

c0nghinhtuong.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

12

MN Phú Thượng

c0phuthuong.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

13

MN Phương Giao

c0phuonggiao.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

14

MN Sảng Mộc

c0sangmoc.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

15

MN Thống Nhất

c0thongnhat.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

16

MN Thần Sa

c0thansa.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

17

MN Thượng Nung

c0thuongnung.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

18

MN Tràng Xá

c0trangxa.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

19

MN Trúc Mai

c0trucmai.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

20

MN Vũ Chấn

c0vuchan.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

3. Trường Tiểu học: 

TT

Họ và tên

Địa chỉ hòm thư

Ghi chú

1

TH Bình Long 1

c1binhlong1.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

2

TH Bình Long 2

c1binhlong2.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

3

TH Cúc Đường

c1cucduong.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

4

TH Dân Tiến 1

c1dantien1.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

5

TH Dân Tiến 2

c1dantien2.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

6

TH Đình Cả

c1dinhca.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

7

TH Đông Bo

c1dongbo.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

8

TH La Hiên

c1lahien.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

9

TH Lâu Thượng

c1lauthuong.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

10

TH Lịch Sơn

c1lichson.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

11

TH Liên Minh

c1lienminh.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

12

TH Nghinh Tường

c1nghinhtuong.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

13

TH Phú Thượng 1

c1phuthuong1.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

14

TH Phú Thượng 2

c1phuthuong2.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

15

TH Phương Giao

c1phuonggiao.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

16

TH Sảng Mộc

c1sangmoc.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

17

TH Thần Sa

c1thansa.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

18

TH Thượng Nung

c1thuongnung.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

19

TH Tràng Xá

c1trangxa.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

20

TH Trúc Mai

c1trucmai.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

21

TH Vũ Chấn

c1vuchan.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

22

TH Lũng Luông

c1lungluong.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

23

TH&THCS Làng Mười

c2langmuoi.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

24

TH&THCS Tiên Sơn

c1tienson.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

25

TH&THCS Xuất Tác

c1xuattac.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

4. Trường THCS:

TT

Họ và tên

Địa chỉ hòm thư

Ghi chú

1

THCS Bình Long

c2binhlong.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

2

THCS Cúc Đường

c2cucduong.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

3

THCS Dân Tiến

c2dantien.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

4

THCS Đình Cả

c2dinhca.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

5

THCS Đông Bo

c2dongbo.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

6

THCS La Hiên

c2lahien.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

7

THCS Lâu Thượng

c2lauthuong.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

8

THCS Lịch Sơn

c2lichson.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

9

THCS Liên Minh

c2lienminh.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

10

THCS Nghinh Tường

c2nghinhtuong.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

11

THCS Phú Thượng

c2phuthuong.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

12

THCS Phương Giao

c2phuonggiao.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

13

THCS Sảng Mộc

c2sangmoc.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

14

THCS Thống Nhất

c2thongnhat.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

15

THCS Thần Sa

c2thansa.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

16

THCS Thượng Nung

c2thuongnung.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

17

THCS Tràng Xá

c2trangxa.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

18

THCS Trúc Mai

c2trucmai.phongvn@thainguyen.edu.vn

 

19

THCS Vũ Chấn

c2vuchan.phongvn@thainguyen.edu.vn

 


Nguồn: pgdvonhai.thainguyen.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Nội dung đang được cập nhật.
Thư viện ảnh