Sunday, 09/08/2020 - 00:59|
Chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị học tập, bồi dưỡng chính trị hè 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường

Thực hiện Hướng dẫn số 47/HD/HU ngày 01/7/2019 của Huyện ủy Võ Nhai về việc hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giáo viên, từ ngày 05/8-12/8/2019. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 06 lớp bồi dưỡng chính trị cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường

Tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2019 có tổng số 1508 đồng chí là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Hội nghị đã được nghe đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện quán triệt, triển khai các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương: Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.; Học tập quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Thông tin về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và một số thông tin tình hình nổi bật trong nước và quốc tế sáu tháng đầu năm 2019.

Sau các lớp tập huấn, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên viết thu hoạch. Giao cho cán bộ quản lý các nhà trường đánh giá, phân loại bài thu hoạch, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của giáo viên, nhân viên các nhà trường nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Huyện ủy. Qua báo cáo của các nhà trường, toàn bộ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên đã tiếp thu nghiêm túc các nội dung Kết luận, Nghị quyết của Trung ương; nhận thức được vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tự học, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện bản thân.Tổng số bài thu hoạch là 1542 bài đã được đánh giá, phân loại và lưu tại hồ sơ nhà trường, 100% bài thu hoạch đạt yêu cầu trở lên.

Một số hình ảnh các lớp bồi dưỡng ;


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Nội dung đang được cập nhật.