Sunday, 09/08/2020 - 00:12|
Chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công nhận Huyện Võ Nhai đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

Ngày 14/12/2018, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD - XMC) tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra công nhận huyện Võ Nhai đạt chuẩn PCGD - XMC năm 2018

Căn cứ Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Thực hiện Quyết định số 1705/QĐ-SGDĐT ngày 27/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập đoàn kiểm tra kết quả PCGD-XMC năm 2018. Ngày 14/12/2018 Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ công nhận kết quả PCGD - XMC của huyện Võ Nhai với toàn bộ hồ sơ PCGD-XMC của 15 đơn vị cấp xã, thị trấn và hồ sơ cấp huyện từ bậc mầm non đến THCS, đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại Thị trấn Đình Cả. Qua kiểm tra cho thấy, Ban chỉ đạo PCGD-XMC cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt công tác PCGD-XMC; mạng lưới trường lớp phát triển theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập, nâng cao dân trí. Năm 2018, toàn huyện có 1431/1431 trẻ em 5 tuổi đến lớp, số trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt tỷ lệ 100%; số trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt tỷ lệ 97,4%; số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 là 1090/1090 đạt 100%; Tỉ lệ TTN 15-18 có bằng tốt nghiệp THCS đạt 89,65%; 100% giáo viên các cấp học đạt chuẩn đào tạo, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Đoàn kết luận huyện Võ Nhai đã duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2018.

Đoàn kiểm tra đề nghị Ban chỉ đạo của huyện tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá để duy trì, nâng cao công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp học; tăng cường huy động và ưu tiên các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu học tập hiện nay.

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Nội dung đang được cập nhật.